O2 NH3 Minus

NH3 Minus je moderný a ekologický prípravok, ktorý vďaka špeciálnym enzýmom a baktériám skvapalňuje pevnú fázu močovky už v chlieve a spustí proces rozkladu dusíkatých zlúčenín.

Cikkszám: c333161073a6
Kategórie: