F310

F310 je moderné polosyntetické chladivo a mazivo so syntetickými prísadami, s 30%-ným obsahom nízko aromatickej ropy (SN olej) a antikoróznymi prísadami, ktoré zaručujú dlhotrvajúcu biologickú stabilitu. Vďaka tomuto zloženiu dosahuje vlastnosti typické pre moderné chladiace a mazacie mikroemulzie.

Cikkszám: b6bc80f9d51b
Kategórie: