Čím je práca u nás zaujímavá?

  • Podporný systém predaja – od odborných školení až po tréningové programy.
  • Nadštandardné platové podmienky.
  • Budovanie partnerstiev na základe princípu obojstranného prospechu ako základ dlhodobých obchodných vzťahov.
  • Ponuka najmodernejších užívateľsky priateľských produkty, s ktorými je práca zážitkom.
  • Tímový duch – navzájom sa podporujeme a dodávame si energiu.
  • Efektívna a bezproblémová spolupráca medzi administratívou a predajcami.
  1. krok: Výber 

Na každú pozíciu sa treba prihlásiť zaslaním životopisu s fotografiou. Zaslané životopisy vyhodnocuje kolega z oddelenia ľudských zdrojov. Ak životopis zodpovedá stanoveným podmienkam a požiadavkám, vybraný uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor s odborným pracovníkom z oddelenia ľudských zdrojov v mieste prevádzky firmy, ktorý môže trvať v závislosti od obsadzovanej pozície od pol hodiny až po jeden a pol hodiny.  

  1. krok: Zoznámenie sa s pozíciou

Po úspešnom absolvovaní pohovoru umožníme uchádzačovi bez akýchkoľvek záväzkov bližšie spoznať obsadzovanú pozíciu. V hrubých rysoch sa môže zoznámiť s povinnosťami, úlohami, ktoré ho čakajú i s budúcimi kolegami. Takýto prístup jednoznačne uľahčuje rozhodovanie a porovnanie očakávaní uchádzača so skutočnosťou.

Čím je práca u nás zaujímavá?