1. krok: Výber 

Na každú pozíciu sa treba prihlásiť zaslaním životopisu s fotografiou. Zaslané životopisy vyhodnocuje kolega z oddelenia ľudských zdrojov. Ak životopis zodpovedá stanoveným podmienkam a požiadavkám, vybraný uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor s odborným pracovníkom z oddelenia ľudských zdrojov v mieste prevádzky firmy, ktorý môže trvať v závislosti od obsadzovanej pozície od pol hodiny až po jeden a pol hodiny.  

  1. krok: Zoznámenie sa s pozíciou

Po úspešnom absolvovaní pohovoru umožníme uchádzačovi bez akýchkoľvek záväzkov bližšie spoznať obsadzovanú pozíciu. V hrubých rysoch sa môže zoznámiť s povinnosťami, úlohami, ktoré ho čakajú i s budúcimi kolegami. Takýto prístup jednoznačne uľahčuje rozhodovanie a porovnanie očakávaní uchádzača so skutočnosťou.

Priebeh výberového konania